Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 czerwca 2024 r. (WB1-PP.6733.7.2024)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kórnik (WB1-PP.6721.1.2024)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od linii kolejowej i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 434 – ulicy Dworcowej, obejmującego części obrębów: Dziećmierowo, Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, gmina Kórnik – etap 1

Obwieszczenie Burmistrza

Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (WB1-PP.6733.7.2024)

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o obwodach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o okręgach wyborczych z dnia 7 lutego 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od linii kolejowej i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 434 - ulicy Dworcowej, obejmującego części obrębów: Dziećmierowo, Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, gmina Kórnik — etap 1 (WB1-PP.6722.6.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 20 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.53.2022

Strony