Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 20 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.53.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.4.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 grudnia 2022 r. - WB1-PP.6733.53.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.53.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 1 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.50.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji z dnia 3 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.44.2022

Obwieszczenie Burmistrza

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2 listopada 2022 r. - WB1-PP.6733.50.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.50.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.44.2022

Strony