Back to top

Świetlica

Świetlica wiejska mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Borówcu. 

Od końca XIX w. do roku 1999 prowadzono tam zajęcia dydaktyczne dla dzieci, kursy wieczorowe dla dorosłych oraz organizowano wydarzenia kulturalne. Od 1973 roku naukę odbywały tam już tylko klasy I-III. Placówkę zlikwidowano w roku 1999. Od tego czasu budynek wraz z dwoma sąsiednimi (mniejszy oraz stara stodoła) został przeznaczony na potrzeby społeczności Borówca i pełni funkcję świetlicy. 

W roku 2020 wnętrze budynku zostało gruntownie wyremontowane. Dwa lata później oczyszczona została także ceglana elewacja. Pomieszczenia zyskały nowy wygląd, meble i wyposażenie kuchenne. 

W świetlicy organizowany jest szereg ciekawych imprez, warsztatów, prelekcji, zajęć sportowych. Budynek jest miejscem spotkań lokalnych stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, harcerzy. Tu odbywają się zebrania wiejskie i zebrania sołtysów i rad sołeckich Borówca Starego i Borówca Nowego.