Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE 100 SDR 11,na części działki oznaczonej nr ewid. 233/2, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na części działki oznaczonej nr ewid. 233/2,położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik. 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie sieci gazowej n/c dn 160 mmPE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 135, 140, 271, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Burmistrza

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie Burmistrza

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

Strony