Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.19.2021

Obwieszczenie Burmistrza

z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.5.2021 z dnia 16 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.19.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.18.2021

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.5.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid.: 247/69 i 401, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 6, gmina Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej - WB-PP.6722.3.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - WB1-PP.6722.8.2018

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.5.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu decyzji znak: WB1-PP.6733.96.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strony