Back to top

Zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej

Zebranie
Sołectwo Borówiec

Obwieszczenie na podstawie Zarządzenia nr 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 kwietnia 2024

Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Borówiec Stary (ul. Szkolna i boczne oraz Poznańska i boczne) w dniu 11.06.2024 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu (ul. Szkolna 2) w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2024-2029.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego.
2. Powołanie komisji wyborczej i objaśnienie zasad głosowania.
3. Wybór przewodniczącego komisji i protokolanta.
4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i przeprowadzenie głosowania.
5. Ustalenie wyników głosowania.
6. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej i przeprowadzenie głosowania.
7. Ustalenie wyników głosowania.
8. Podanie wyników do publicznej wiadomości.
9. Zakończenie zebrania.