Back to top

Zebranie wiejskie -wyborcze

Zebranie
Sołectwo Borówiec

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na wyborcze zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia

5 lutego (wtorek) 2019 o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu

Na zebraniu mieszkańcy wybiorą sołtysa i radę sołecką na następną kadencję.