Back to top

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Stary

Zebranie
Sołectwo Borówiec

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie sołectwa Borówiec Stary, które zwołuję na dzień 

26 września 2023 roku godz. 18:00 

w świetlicy wiejskiej (Stara Szkoła) ul. Szkolna 2, Borówiec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 18:15

2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie

3. Przedstawienie stanu funduszu sołeckiego na 2023 rok

4. Propozycja przesunięcia środków w funduszu sołeckim na 2023 rok

5. Podjęcie uchwały o przesunięciu środków w funduszu sołeckim na 2023 rok

6. Przedstawienie propozycji podziału środków funduszu sołeckiego na 2024 rok

7. Podjęcie uchwały o podziale środków funduszu sołeckiego na 2024 rok

8. Sprawy bieżące

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie zebrania

Natalia Mucha 

sołtys sołectwa Borówiec Stary