Back to top

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Inne
Julia Łabudek

Komisja Okręgowa nr 154 w Kórniku z siedzibą w Urząd Miasta i Gminy Kórnik, w składzie:

  • Sławomir Zakrzewski - przewodniczący
  • Julia Bartkowiak - z-ca przewodniczącego
  • Tomasz Łopka - sekretarz
  • Katarzyna Szafraniak - członek
  • Henryk Hypsior - członek

pełni dyżury w następujących terminach:

  • 31.08.2023 r., godz. 10:00-14:00
  • 4.09.2023 r., godz. 10:00-14:00

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

W tych dniach odbędzie się rejestracja kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na 24 września 2023 r.