Back to top

Webinarium Wielkopolskie Fora Rolnicze

Inne
Julia Łabudek

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na XV Wielkopolskie Fora Rolnicze pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze względu na sytuację epidemiczną forum poprowadzone będzie w formie bezpłatnego webinarium, 15 lutego 2021 r., godz. 10.00.

Zapisy online za pośrednictwem strony internetowej www.wir.org.pl

W programie m.in.:

 • Krajowy Plan Strategiczny i wymogi związane z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,
 • Problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
 • Gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
 • Działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Wyniki doświadczeń i zalecenia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Działania Krajowego OśrodkaWsparcia Rolnictwa i plany rozdysponowania nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa na 2022 rok,
 • Współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych,
 • Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi,
 • Ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,
 • Instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
 • Omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.