Back to top

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - dofinansowanie

Inne
Julia Łabudek

Informujemy, że  do dnia 23 stycznia 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik można składać ankietę inwentaryzacyjną odnośnie ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do likwidacji.

Rodzaje odpadów jakie będą odbierane od rolników:

  • folie rolnicze, tunelowe, ogrodnicze,
  • siatki do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu BIG-BAG.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta i Gminy. Termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości.