Back to top

System Powiadamiania Mieszkańców (SPM)

Ogłoszenia
Sołectwo Borówiec

Szanowni Państwo,

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik powstaje nowy system komunikacji z mieszkańcami. Od 2019 roku można złożyć wniosek na otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te będą wysłane w formie sms lub e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku, itp. (PESEL – w przypadku osób fizycznych, NIP – w przypadku osób prawnych wymagany jest w celu jednoznacznej identyfikacji), jak również możliwe jest wysyłanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, powiadomienia o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

Ze względu na wymogi prawne w celu otrzymywania powiadomień zainteresowany mieszkaniec zobowiązany jest złożyć podpisany wniosek, w którym wyrazi wolę otrzymywania powiadomień sms lub e-mail.

Zainteresowani mogą pobrać wniosek w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik lub ze strony internetowej Miasta i Gminy Kórnik www.kornik.pl. Wniosek można złożyć w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik podczas załatwiania dowolnej sprawy w urzędzie, przesłać listownie na adres urzędu lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP. Złożony wniosek musi być podpisany.

Usługa powiadomień SMS świadczona jest wyłącznie na numery operatorów krajowych (PL).

W celu zaktualizowania danych na wniosku wystarczy ponownie złożyć wniosek zawierając w nim odpowiednie dane. W każdym czasie istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania powiadomień sms lub e-mail - aby zrezygnować z korzystania z systemu należy wykreślić na wniosku wszystkie rodzaje powiadomień.

Zachęcam Państwa do składania wniosków o otrzymywanie powiadomień sms lub e-mail, pozwoli nam to na szybszy i skuteczniejszy kontakt z Państwem.

Z poważaniem

Przemysław Pacholski 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik