Back to top

Statystyczne badania ankietowe!

Ogłoszenia
Gmina Kórnik

Urząd statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będą badania ankietowe.

 

BADANIA REALIZOWANE OD 2 DO 19 STYCZNIA

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach - zobacz ulotkę

BADANIA REALIZOWANE W CIĄGU CAŁEGO ROKU 2019

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – zobacz ulotkę