Back to top

Sprawozdanie z wydatkowania środków sołeckich za 2018 r

Ogłoszenia
Sołectwo Borówiec

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i oddane na mnie głosy, na kolejną kadencję.

Do rady sołeckiej wybraliśmy :

Natalia Mucha, Dorota Graczyk, Krzysztof Bielicki, Marcin Kledzik, Michał Stecki

Gratuluję i wierzę w owocną współpracę.

Zachęcam mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach i wszystkich imprezach.