Back to top

Okresowy zakaz wstępu do lasu! Aktualizacja terminów!

Inne
Bartosz Przybylski

Od 5 do 29 maja obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu.

 

Na podstawie decyzji nr 15/05/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydanej z dnia 4 maja 2022 roku uprzejmie informujemy o wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w okresie 5 do 29 maja 2022 roku w związku z wykonywaniem zabiegów gospodarczych związanych z ochroną lasu na terenie leśnictw Rogalin i Mieczewo.

Okresowy zakaz wstępu do lasu, w okresie od 5 do 29 maja 2022 r., wynika z planowanego wykonywania zabiegów gospodarczych związanych z ochroną lasu, polegających na stosowaniu zabiegów agrolotniczych mających na celu zwalczanie postaci imago chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) na terenie leśnictw Rogalin i Mieczewo. Do oprysku wykorzystany zostanie środek chemiczny Mospilan 20 SP przy użyciu adiuwantu IKAR 95 EC.

Okresowy zakaz wstępu do lasu dotyczy gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Babki.

Okresowy zakaz wstępu do lasu zostaje wprowadzony w celu zapobiegania zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego, wywołanemu wejściem do lasu, w którym pojawią się czynniki niebezpieczne.

Poniżej do pobrania znajduje się plik z mapą z zasięgiem planowanych zabiegów agrolotniczych.

Zapoznaj się z treścią decyzji nr 15/05/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 4 maja 2022 r.