Back to top

Od 1 grudnia 2021 r. Wznowiło swoją działalność Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego

Inne
Bartosz Przybylski

W związku z tym, przekazujemy na Państwa ręce komplet ulotek i plakat z prośbą o wyeksponowanie informacji o bezpłatnym wsparciu psychologicznym w widocznym, łatwo dostępnym dla Państwa beneficjentów miejscu.

Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie-specjaliści, gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach, także w kryzysowych sytuacjach. Pomogą również w znalezieniu najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy". Psychologowie i psychoterapeuci będą dostępni przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

W Centrum Wsparcia, będą także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik zawierający różne godziny dyżurów ww. specjalistów dostępny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl.

Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy jest poprzez:

  • bezpłatny i całodobowy telefon: 800 70 2222,
  • czat,
  • e-mail: porady@centrumwsparcia.pl,
  • spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog), po uprzednim umówieniu i kwalifikacji,
  • sesje terapeutyczne, po uprzednim umówieniu i kwalifikacji.

Kryzys psychiczny to stan do którego dochodzi, gdy dana osoba nie może poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami życiowymi. Jego powodem najczęściej bywa wydarzenie nagłe, niespodziewane, np.: śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata związku, pracy, ale także życie w ciągłym, nieustającym stresie. Kryzys może być doświadczeniem zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Przedłużający się kryzys psychiczny bez odpowiedniej pomocy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia (np. stan obniżonego nastroju, depresja) jak i zagrażać życiu). W takiej sytuacji nie należy czekać i warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc.

Z pomocy Centrum Wsparcia korzystać mogą również bliscy osób, znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Nasi specjaliści poinformują w jaki sposób można udzielić wsparcia osobie w kryzysie oraz gdzie zgłosić się po pomoc stacjonarną w danym regionie.