Back to top

Obwieszczenie, Komisji Okręgowej nr 154 z siedzibą w Kórniku

Inne
Julia Łabudek

    Obwieszczenie, Komisji Okręgowej nr 154 z siedzibą w Kórniku w wyborach do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 4 września 2023 roku 

Na podstawie § 14 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Komisja Okręgowa nr 154  z siedzibą w Kórniku  niniejszym zawiadamia o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania wyznaczonego na dzień 24 września 2023 r. w okręgu wyborczym nr 154.
Przyczyną braku przeprowadzania głosowania jest zarejestrowanie w terminie do dnia 4 września 2023 r. kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby mandatów wybieranych w  tym okręgu wyborczym. W rezultacie Komisja Okręgowa nr 154 z siedzibą w Kórniku stwierdza, że w okręgu wyborczym nr 154 członkami Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie Poznańskim zostali (ły):

 1. Andrzej Ignacy Rozmiarek Dębiec

2. Czesław Jan Stempniak Konarskie