Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza
Bartosz Przybylski

WB1-PP.6733.57.2019                                                                          Kórnik, dnia 24 września 2019 r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, iż z dniem 20 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/1 i 349/5, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, arkusz 7, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pokoju nr 211 na II piętrze. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.