Back to top

Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołeckich

Inne
Bartosz Przybylski

31 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Kórnik.

Treść zarządzenia dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

W załączeniu statut sołectwa oraz mapa granic sołectwa.