Back to top

Konsultacje społeczne – Strategia 2021-2027 - dotyczące nowej perspektywy finansowej LEADER 2021-2027

Inne
Bartosz Przybylski

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące nowej perspektywy finansowej LEADER 2021-2027

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i osoby działające na obszarach wiejskich gminy Kórnik (m. in. przedstawicieli samorządów, lokalnych liderów, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli placówek oświatowych, organizacje wspierające ochronę przyrody i środowisko oraz turystykę i rekreację) na spotkanie dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca br. o godzinie 16:00 w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku plac Powstańców Wielkopolskich 13.

Twórzmy razem dokument, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu pod numerem telefonu +48 731 911 666 lub mailowo na adres: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl.

Pod wskazanym numerem telefonu można również uzyskać szczegółowe informacje na temat spotkania.