Back to top

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Inne
Julia Łabudek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje o konieczności posiadania przez właścicieli trzody chlewnej planu bezpieczeństwa biologicznego, zgodnie z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Wzory planów bezpieczeństwa biologicznego oraz wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dostępne są na stronie:

https://www.piw.poznan.pl/index.php/2021/10/22/wytyczne-glownego-lekarza-weterynarii-dotyczace-praktycznego-wdrazania-zasad-spelniania-wymagan-bioasekuracji-w-gospodarstwach/