Back to top

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Inne
Julia Łabudek

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego skierowane jest dla mieszkańców Wielkopolski w wieku 50 - 74 lat i polega na sprawdzeniu obecności krwi utajonej w kale.

Badanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”

Terminy:

2.08.2021 r. godz. 12:00 spotkanie edukacyjne

9.08.2021 r. godz. 9:00 - 13:00 oddanie próbki do badania

miejsce: Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza, ul. I. Krasickiego 1

Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu edukacyjnym, a sprawują opiekę nad osobą zależną, mogą skorzystać z bezpłatnej opieki pielęgniarskiej dla tej osoby zapewnianej w ramach programu.
W ramach programu prowadzona jest również edukacja indywidualna w siedzibie OPEN przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu.
Więcej szczegółów na temat badań oraz informacji o profilaktyce raka jelita grubego na stronie www.badaniaopen.pl