Back to top

Aktualności

Inne

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w terminie od 13 do 27 marca będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie Statutu Sołeckiego.

Inne

​Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku wspólnie z Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychoedukacji w Poznaniu zapraszają osoby z gminy Kórnik na bezpłatną pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną.

Zebranie

Zebranie wiejskie 28.02.2023 r. g. 19:00

Świetlica wiejska w Borówcu ul. Szkolna 2

Sprawozdanie za rok 2022

Zebranie

Zebranie wyborcze uzupełniające do rady sołeckiej

28.02.2023 r. g. 18:00

Świetlica wiejska w Borówcu ul. Szkolna 2

Inne

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne.

Impreza

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski serdecznie zaprasza na koncerty z okazji Dnia Kobiet, które odbędą się w KCRiS Oaza (ul. I.Krasickiego 1, Kórnik).

Inne

Poczta Polska przygotowała ankietę, która dotyczy mieszkańców wybranych ulic Szczytnik i Kamionek. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Inne

Po upływie 120 dni pobytu od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia jest możliwa z ograniczeniami i zastosowaniem częściowej odpłatności

Inne

Potrzebujesz okularów? Zapraszamy na bezpłatne komputerowe badanie wzroku do Opto Busa 9-10.02.2023 r.

Inne

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. (przejdź do strony Urzędu Marszałkowskiego).

Strony