Back to top

Aktualności

Inne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w styczniu br. na terenie Państwa gminy realizowane będzie badanie Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R).

Inne

21 grudnia o godz. 17:00 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku odbędą się Jasełka przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku.

Inne

Od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa.

Inne

Informacja o planowanym terminie polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024.

Inne

Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie 201.

Inne

Informacja o planie polowań zbiorowych w łowieckim roku gospodarczym 2023-2024.

Inne

Zapraszamy do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś".

Inne

Transport do lokali wyborczych w dniu wyborów - informacja o trasach linii autobusów dowożących do lokali wyborczych

Inne

Obwieszczenie, Komisji Okręgowej nr 154 z siedzibą w Kórniku w wyborach do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 4 września 2023 roku 

Zebranie

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Stary

26 września 2023 roku godz. 18:00 

świetlica wiejska ul. Szkolna 2

Strony