Back to top

Zebranie wiejskie

Zebranie
Sołectwo Borówiec

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa Borówiec na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 5 lutego (poniedziałek) o godz. 19.00 w świetlicy ul. Szkolna 2. Na zebraniu przedstawię sprawozdanie z wydatkowania środków sołeckich w 2017r. Omówimy sobie również wszystkie ważne sprawy oraz przedstawię plan działania na 2018r. Liczymy na obecność p. Burmistrza Przemysława Pacholskiego.

Zapraszam!