Back to top

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zawieszenie działalności

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze bezpiecze ństwo i zdrowie naszych Klientów, kierując się stanowiskiem organów państwowych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa „koronawirus SARS-CoV-2” informujemy, że do odwołania zawieszamy działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie wymagającym bezpośrednich kontaktów pomiędzy Państwem a naszymi pracownikami.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu cały czas są do Państwa dyspozycji poprzez środki porozumiewania się na odległość takie jak telefony, e -maile , aplikacja EPSU.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy naszych Klientów licząc na zrozumienie powyższej decyzji jako uzasadnionej okolicznościami niezależnymi od Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Dane do kontaktu:

Emilia Kurkiewicz 

Doradca rolniczy

tel. 512 717 964

e-mail: emilia.kurkiewicz@wodr.poznan.pl
 

Zawieszenie działalności WODR do odwołania