Back to top

Puszki do zbiórki pieniędzy dla Marcina

Inne
Sylwia Kowalska

Szanowni Sołtysi, Rady Sołeckie i wszystkie osoby zaangażowane w zbiórkę piniędzy dla Marcina!

Informujemy, że już dzisiaj w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu (pl. Niepodległości 41, Kórnik) można odebrać puszkę na zbiórkę pieniędzy.