Back to top

Prośba Urzędu Statystycznego dot. kwietniowych badań ankietowych

Inne
Sylwia Kowalska

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał gospodarstw domowych i rolnych osobiście na terenie gminy w celu realizacji kwietniowych badań ankietowych:

 •  Badanie aktywności ekonomicznej ludności,
 •  Kondycja gospodarstw domowych,
 •  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych,
 •  Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach,
 •  Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej,
 •  Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych,
 •  Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności.

Ponieważ Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym, pozyskuje dane niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji, a uzyskane od respondentów informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą do osób wylosowanych do badań ankietowych o

 • udział w wywiadzie telefonicznym,

gdy zadzwoni do Państwa ankieter statystyczny lub w przypadku badań:

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych skorzystanie z możliwości realizacji badania przez

 • Internet, korzystając ze stron:
 1. https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-...
 2. https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-...

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu odpowiedzą na Państwa ewentualne pytania pod numerem telefonu 61 27 98 302.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.