Back to top

Komunikat Burmistrza MiGK z dnia 27 marca

Inne
Sylwia Kowalska

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 27 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 przedłuża się (aż do odwołania) zaniechanie poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w granicach Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Placu Niepodległości w Kórniku.